Generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj-Husum 2018

Hej alle. Her lidt forsinket kommer referatet fra vores generalforsamling.

Og Arbejdsudvalget har her efter konstitueret sig ved første møde, så
Jannis er valgt som kontaktperson
Jakob  er valgt som sekretær og som sender nyhedsbreve ud.
Per er valgt til kasserer.

Vi takker de afgående; Lasse som kontaktperson og Jan som kasser (samt nyhedsbreve) og deres store indsats.

Emneord:

Udtalelse fra vores generalforsamling

Der er forslag om at bygge et indkøbscenter på 15.000 m2 op af Føtex langs Kobbelvænget og Gadelandet. Vi er imod dette byggeri. Vi mener, at det nødvendigvis vil føre til væsentligt mere biltrafik på Frederikssundsvej og Gadelandet. Desuden vil det have en negativ effekt på Frederikssundsvejs butiksliv. Udviklingen på Jernbane allé i Vanløse er et skræmmende eksempel på dette.

Vi opfordrer til, at planen tages af bordet. Bliver der bygget trods indvendinger, må forudsætningen være, at der skabes ordentlige offentlige trafikforbindelser, så mængden af biler begrænses væsentligt, og der bør etableres en cykelsti på Gadelandet.

Enstemmig vedtaget på Enhedslisten Brønshøj-Husums generalforsamling lør.d.24/2 2018.

Emneord:

Nyt butikscenter i Husum?

Her info om et møde de lokale socialdemokrater holder.

Borgermøde: Nyt butikscenter i Husum?

Kære ven, Et nyt stort butikscenter kan være på vej i tilknytning til Føtex Husum. Planerne indbefatter et butikscenter på 28.000 m2, et parkeringshus i flere etager og 8.000 m2 bolig.

Hvad vil et nyt butikscenter betyde for trafiksikkerhed, støj og forurening, her i vores lokalområde? Hvad vil kommunen gøre for, at det bliver trygt og rart at færdes omkring centret? Hvordan vil butikscentret påvirke vores lokale butikker?

Få svar på dine spørgsmål og giv dit besyv med: Torsdag den 15. marts kl. 19.30-20.30 i Kondigrafen, Frederikssundsvej 304.

Butikscentret skal stå klar om nogle år, og inden længe skal politikerne på Københavns Rådhus beslutte, om planerne skal blive til virkelighed eller ej.

Laura Rosenvinge, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (S), stiller op til debat. Enhedschef Lise Pedersen fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning præsenterer planerne for byudviklingen omkring Føtex Husum.

Sådan tilmelder du dig: Send en mail til [email protected] senest den 13. marts kl. 17. Vel mødt til borgermøde om fremtidens Husum!

Med venlig hilsen
Laura Rosenvinge, medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Rikke Skovgaard Andersen, borger i Husum

Emneord:

Generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj-Husum 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj-Husum.

Lørdag d. 24. februar 2018. kl. 13.00 – 16.00

Sted: Kulturhus Pilegården, Brønshøjvej 17. lokale 6. på 1. sal

BM. På generalforsamlingens dagsorden vil der som sidste år, være inkluderet valg af delegerede til årsmødet. Vi undgår herved, at holde et særligt medlemsmøde om årsmødet.

Beretning og forslag til arbejdsplan vil blive komme senere pr. mail

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Arbejdsudvalgets beretning.
3. Regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år.
6. Budget.
7. Valg af arbejdsudvalg og revisor.
8. Valg af afdelingsrepræsentanter til Købehavnsbestyrelsen.
9. Repræsentantskabet i Region Hovedstaden og Lokaludvalget.
10. Valg af delegerede til Enhedslisten Årsmøde D. 27-29 April
11. Eventuelt.

Lokalafdelingens love §11.

Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.
Arbejdsudvalget sender indkomne forslag ud mindste en uge før generalforsamlingen på mail og lægger dem på afdelingens hjemmeside.
Der kan stilles ændringsforslag til indkomne forslag under selve generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der føres referat af generalforsamlingen og referatet udsendes med næste indkaldelse til medlemsmøde og gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

Emneord:

Afdelingsmøde med Morten Kabel

17. januar havde vi et meget velbesøgt afdelingsmøde med spisning og besøg af vores afgående Trafik- og Miljøborgmester for København.

Vi spurgt ham bla. hvad kan vi lære af vores sidste fire år - og hvad skal vi fokusere på i de kommende fire år.
Der var mange gode spørgsmål og Morten svarede både som erfaren politiker og som en der kan bringe erfaringerne videre til medlemmerne og de nye kandidater og valgte i BR.
Vi havde et super godt og informativt møde med flere nye medlemmer - og nogle der havde haft travlt med andet et stykke tid ;-)

Emneord:

Oktoberrevolutionen i broget fokus (kronik)

Kronik af Bernhelm Booß-Bavnbek, lektor emeritus, Roskilde Universitet

I disse dage forsøger mange politikere og journalister at nedgøre Oktoberrevolutionen i Rusland. Anledningen er, at vi nærmer os dens 100-års jubilæum. Men den betydningsfulde historiske begivenhed burde kalde på en mere nøgtern vurdering.

Emneord: