Afdelingsmøde 22. august med valg af delegerede til Årsmøde

D. 5-6 oktober 2019 holder Enhedslisten Årsmøde i Valby (læs mere her http://org.enhedslisten.dk/aam19)
I Brønshøj - Husum afdeling skal vi vælge 5 delegerede til årsmødet samt 2 suppleanter.

Vi holder derfor afdelingsmøde og valg af delegerede torsdag d. 22/8-19 kl.19.30 i Pilegaarden, Brønshøjvej 17.
På mødet vil vi også gennemgå dagsordenen for årsmødet og drøfte eventuelle ændringsforslag, som skal afleveres senest 23/8-19

I september vil vi sammen med Vanløse holde et fællesmøde, hvor vi drøfter Globaliseringsprogrammet, som skal vedtages på Årsmødet (mere om det senere)

Emneord:

Midsommerfest / Sankt Hansfest 2019

Her er programmet fra Midsommerfest / Sankt Hansfest 2019. Vi starter kl. 16.

Der kan købes mad, øl, vand, kaffe og kage (og støtte arrangementet). Bålet afbrændes ca. kl. 20.30 i år

Nedenunder kan plakaten hentes... (og husk du kan finde os på Facebook)

Emneord:

Valgresultater for EU- og Folketingsvalget

Her på KMD's side kan du finde valgresultater for Folketingsvalget 5. juni 2019;

ENHEDSLISTEN ER 2. STØRSTE PARTI i Brønshøjkredsen! Og Pernille Skipper flest personlige stemmer!

Brønshøjkredsen på https://kmdvalg.dk/FV/2019/F107.htm (og skolerne nederst)

Samt EU valget https://kmdvalg.dk/EV/2019/E107.htm

-

Et forsøg på en analyse af Enhedslistens valgresultat kan ses her
https://solidaritet.dk/folketingsvalget-og-enhedslisten/

Emneord:

Meld dig til uddeling på gader og til husstandsomdeling

Så er vi i hus med plakatopsætningen. Nu er det uddelingen af materialer. Meld dig til Signe på 24692853.

Se valgkampsplan nederst.

Emneord:

EU-parlamentsvalg d. 26. maj

se vores kalender - samt Facebook

Emneord: