Bente Møller

Alder: 64 år

Beskæftigelse: Socialrådgiver på efterløn 

Yndlingssted i København: Utterslev Mose. 

Visioner for København:

• At der vil være plads til mennesker i alle farver, fra alle socialklasser og med forskellig kulturbaggrund i København.

• At vi sammen tager ansvar for de, der har det sværest, hvad enten det drejer sig om økonomi, helbred, arbejde, uddannelse og socialt netværk.

• At de københavnske jobcentre opleves af borgerne som et OK og hjælpsomt sted at komme.

• At socialpsykiatrien får tidssvarende forhold.

• At vores tilbud til handicappede udvikles.

• At kommunens medarbejdere oplever at være på en god arbejdsplads, hvor man får den fornødne efteruddannelse, hvor arbejdspresset er i orden, og hvor arbejdsmiljøet er i top.

• At det forebyggende arbejde med børn og unge styrkes, og at vi holder fast i høj kvalitet i skoler og daginstitutioner.

• At vi sammen gør, hvad vi kan for miljøet på alle fronter, ikke mindst partikelforureningen.

• At borgere, NGOer, foreninger, faglige organisationer og personale føler sig medinddraget og hørt.

• At det lokale demokrati udvikles og styrkes.

• At vi undlader privatisering, så ingen private skal tjene penge på offentlige ydelser.

• At også kommunens arbejdspladser bliver mere rummelige i forhold til fleksjobbere og andre med særlige behov.