Byudvikling i Brønshøj-Husum

Her lidt fra Lokalrådet

  

Lokalplanforslag Bellahøj

Et stort område ved det nu nedrevne Bellahøj vandreservoir er solgt til MT Højgaard, der ønsker at udnytte den rekrerative beliggendehed ved Degnemosen til etablering af en boligbebyggelse med familieegnede boliger. For at anskueliggøre mulighederne har Holscher Arkitekter udarbejdet et skitseprojekt for området, hvori der indgår både rækkehuse og lejligheder.

Høringsperiode: 09.09.14 til 09.11.14

Møde
21. oktober 2014 | Borgermøde Mødet afholdes på Bellahøj Skole

Se lokalplanforslag her

 

 

Lokalplanforslag Voldparken Skole

Lokalplanen skal muliggøre etablering af en ny idrætshal samt give mulighed for opførelse af byggeri til bl.a. et naturcenter på arealet vest for hovedbygningen. De grønne ubebyggede arealer fastholdes til rekreative formål.

Høringsperiode: 08.09.14 til 10.11.14

Møde
29. oktober 2014 | Borgermøde Voldparken Skole

Se lokalplanforslag her

 

 

Andet

Se her