Medlemsmøde om principprogram

Dato: 
20. November 2012 19:00
Sted: 
Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, i Caféen

På næste medlemsmøde tager vi de indledende skridt i drøftelsen af principprogrammet. Her vil vi gerne prøve at tage fat på hvad Enhedslistens menneskesyn er. Mødet vil tage udgangspunkt i et oplæg af Peter Saxtrup som der efterfølgende vil være mulighed for at debattere. 


Til mødet vil vi også gerne snakke om hvilke emner der er behov for at snakke om til de næste møder og hvilke oplægsholdere der kunne være interessante at få ud til os. Se mere om møderækken om principprogramdebat her 
Bemærk, at den tidligere annoncerede drøftelse af finansloven er udskudt til et særskilt møde 27.11.2012. 

Emneord: