Afdelingsmøde Brønshøj-Husum

Dato: 
19. Juni 2014 19:30
Sted: 
EnergiCenter Voldparken, lok. 203, 2. sal, Kobbelvænget 65

Vi skal til elektronisk urafstemning om, hvem der skal være folketingskandidater frem til Årsmødet 2015.
Vi stemmer om de 2 kandidatlister, der fik flest opbakning.

Der vil blive oplæg fra 

Signe Færch, Medlem af Borgerrepræsentationen, vil agitere for sin egen kandidatliste (1).

Katrine Toft Mikkelsen, FU, Hovedbestyrelsesrepræsentant i kandidatudvalget, vil agitere for kandidatliste 2.

Mød op og stil spørgsmål til Signe Færch og Katrine Toft Mikkelsen om kandidatlisterne.

Kandidatliste 1 opnåede flest stemmer på Årsmødet (192 stemmer), dog opnåede den ikke 2/3 af stemmer-ne. Kandidatliste 2 opnåede næst flest stemmer (131 stemmer), så nu er det op til medlemmerne.

Emneord: