De arbejdsløse skal ikke betale for krisen

Der skal skabes 40.000 grønne jobs, gennem eksempelvis udbygning af vindmøller, bølgekraft, omstilling til økologisk landbrug og udbygning af den kollektive transport. Desuden skal der skabes flere omsorgsjob i den offentlige sektor. Det og meget mere fortalte Finn Sørensen om på møde i Pilegården for medlemmer og sympatisører.
Men Enhedslisten vil ikke kun skabe jobs. Vi vil også forbedre forholdene for de arbejdsløse. Understøttelsen skal forbedres, så den reelt bliver på de 90% af en almindelig lønmodtagers løn, som lovteksten siger. Derfor foreslås dagpengeloftet hævet fra de nuværende 15.700,- til 30.000,-. Desuden  skal alle de ydmygende kontrolforanstaltninger fjernes: de arbejdsløse skal tilbydes job eller uddannelse. Kan de ikke det, skal de have en ordentlig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Det samme gælder for kontanthjælpsmodtager: også her skal de seneste års mange stramninger rulles tilbage. Og alle overførselsindkomster skal reelt reguleres i takt med lønudviklingen og ikke som nu udhules  af satspuljeforliget mm.  
Læs mere om Enhedslistens kriseudspil her 
Læs mere i Enhedslistens finanslovsforslag her

Emneord: