Bevar retsforbeholdet - det er vigtigt at alle stemmer!

Den 3. December skal vi stemme om vi skal deltage i EU's retslige samarbejde. Enhedslisten anbefaler at stemme nej.

Det er der flere grunde til.

- Uden retsforbeholdet flyttes beslutninger om politi, forældremyndighed, skilsmisser og meget andet længere væk fra borgerne. Og befolkningen bliver aldrig spurgt igen, når politikerne i fremtiden overfører mere selvbestemmelse fra folketinget til EU.

- Uden retsforbeholdet får vi ringere retssikkerhed. Udenlandske domstole vil blandt andet kunne beordre danske hjem ransaget eller bestemme i visse sager om forældremyndighed over børn i Danmark.

- Uden retsforbeholdet kan vi få radikalt anderledes love end dem, vi kender. Vi skal fremover enes med 27 lande, hvoraf flere har forbud mod abort og flertallet forbyder homoægteskaber.

Stemmer vi nej nu, kan og skal vi naturligvis stadigvæk samarbejde med andre lande om grænseoverskridende kriminalitet. Det er i vores og de andre landes interesse.

Der er simpelthen ikke nogen gode grunde til at overlade mere bestemmelsesret til EU-systemet. Beslutninger skal ske så tæt på borgerne som muligt. Og det skal ske i åbenhed,

Derfor: Stem nej på torsdag.

Enhedslisten Brønshøj-Husum

Emneord: