Offentligt møde om Brexit med Søren Søndergaard

Emnet er "Efter Brexit – hvad med Danmark?". Søren sidder i folketinget for Enhedslisten men har tidligere repræsenteret Folkebevægelsen mod EU i Europaparlamentet.

Briterne har valgt at forlade EU. Det efterlader en ny situation for såvel EU som Danmark.
Vi kan vælge at følge briterne – men kan vi klare os alene udenfor EU? Vi kan håbe, at lederne i EU forstår et vink med en vognstang og slanker det europæiske samarbejde. Men er det et realistisk håb?
Kan vi samle de EU-skeptiske kræfter i Europa og sammen med dem opstille og gennemføre realistiske alternativer til EU?
Der er mange spørgsmål og vi lægger på mødet op til en åben debat, hvor man kan fremlægge sin tvivl og forvirring.
Søren Søndergaard vil indlede mødet, men bagefter er diskussionen åben.

Mødet afholdes den torsdag den 24/11 kl. 19.30 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Fri adgang.

Emneord: