Generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj-Husum 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj-Husum.

Lørdag d. 24. februar 2018. kl. 13.00 – 16.00

Sted: Kulturhus Pilegården, Brønshøjvej 17. lokale 6. på 1. sal

BM. På generalforsamlingens dagsorden vil der som sidste år, være inkluderet valg af delegerede til årsmødet. Vi undgår herved, at holde et særligt medlemsmøde om årsmødet.

Beretning og forslag til arbejdsplan vil blive komme senere pr. mail

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Arbejdsudvalgets beretning.
3. Regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år.
6. Budget.
7. Valg af arbejdsudvalg og revisor.
8. Valg af afdelingsrepræsentanter til Købehavnsbestyrelsen.
9. Repræsentantskabet i Region Hovedstaden og Lokaludvalget.
10. Valg af delegerede til Enhedslisten Årsmøde D. 27-29 April
11. Eventuelt.

Lokalafdelingens love §11.

Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.
Arbejdsudvalget sender indkomne forslag ud mindste en uge før generalforsamlingen på mail og lægger dem på afdelingens hjemmeside.
Der kan stilles ændringsforslag til indkomne forslag under selve generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der føres referat af generalforsamlingen og referatet udsendes med næste indkaldelse til medlemsmøde og gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

Emneord:

Afdelingsmøde med Morten Kabel

17. januar havde vi et meget velbesøgt afdelingsmøde med spisning og besøg af vores afgående Trafik- og Miljøborgmester for København.

Vi spurgt ham bla. hvad kan vi lære af vores sidste fire år - og hvad skal vi fokusere på i de kommende fire år.
Der var mange gode spørgsmål og Morten svarede både som erfaren politiker og som en der kan bringe erfaringerne videre til medlemmerne og de nye kandidater og valgte i BR.
Vi havde et super godt og informativt møde med flere nye medlemmer - og nogle der havde haft travlt med andet et stykke tid ;-)

Emneord:

Oktoberrevolutionen i broget fokus (kronik)

Kronik af Bernhelm Booß-Bavnbek, lektor emeritus, Roskilde Universitet

I disse dage forsøger mange politikere og journalister at nedgøre Oktoberrevolutionen i Rusland. Anledningen er, at vi nærmer os dens 100-års jubilæum. Men den betydningsfulde historiske begivenhed burde kalde på en mere nøgtern vurdering.

Emneord:

Bente Møllers travle mødeplan

Her er bare en del af Bente Møllers travle program op til kommunevalget (mød op og diskuter eller støt);

Emneord:

Politisk Program for København

Hvis du vil orientere dig lidt mere, om hvad vi står for; https://kbh.enhedslisten.dk/politik/politisk-program/ - Det politiske program for Enhedslisten-Københavns arbejde i Københavns borgerrepræsentation fra 2018-2021 (vedtaget generalforsamlingen d. 11. marts 2017).

Emneord: