Afdelingsmøde d. 29/10 om "Gode Penge"

Hvor kommer pengene fra?

For listens gamle socialister og marxister er det en gammel viden: At værdier skabes gennem arbejde, ved at kapitalisterne i produktionsprocessen fratager arbejderne profitten og merværdien.

I dagens Danmark, er der kun et mindre del af befolkningen der arbejder i produktionen. Kunne det tænkes at penge og værdier, også kan skabes på en anden måde? Vi er blevet gjort opmærksom på en hjemmeside og en forening der kalder sig Gode Penge. Foreningen har ingen tilknytning til venstrefløjen, men er startet af nogle skeptiske økonomer, mange med tilknytning til CBS.

Deres påstand er, at pengemængden ikke længere er nationalbankens område. Nej det er de private banker der ved udlån skaber nye penge. Beløbet overføres ikke noget sted fra. Det skrives blot ind på låntagers indlånskonto, og dermed forøges Danmarks pengemængde: Penge er blevet skabt ud af ingenting, gennem en simpel bogføringsproces – som næsten ingen kender til.

Kom og hør Gode Penges indlæg om bankernes skadelige optræden og deres forslag til løsninger. AU har hertil fået tilsagn fra Frank Åen, der vil kommentere og siger lidt om Enhedslistens politik om samme emne. Herefter spørgsmål og indlæg fra de fremmødte.

Torsdag d. 29.10. kl. 19.30. I lokale 4. i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Besøg Gode Penges hjemmeside på: http://www.godepenge.dk/

Emneord:

Rapport om EUs retsforbehold

Start diskussionen nu - læs op på pensum...

Som opfølgning på fyraftensmødet i går med Finn Sørensen om afstemningen om EUs retsforbehold, kan alle her downloade en rapport Finn havde med (udgivet af den tidligere regering, marts 2015).

Og husk at Notat også har gode artikler.

Emneord:

Et par links om byudviklingen i bydelen

 

Her er en side om Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi og strategiske helhedsplaner for Ruten og Bystævneparken (se links i bunden af siden).

Mere trafik og tættere boligforhold (med huludfyldninger)!

Byudvikling i Tingbjerg-Husum 2015

Tingbjerg Forum

-

Emneord:

Socialistisk aftenskole - gratis hos Grobund

Se mere her om de gratis kurser hos Grobund

I kan også melde jer ind i støtteforening og støtte dette gode initiativ.

 

Emneord:

Bliv klædt på til EU-debatten. Fyraftensmøde 22. september kl. 17-19

Til december skal vi stemme om det danske retsforbehold. Enhedslisten ønsker at bevare retsforbholdet. Kom og hør hvorfor.

Vi har fået Finn Sørensen fra folketinget til at komme med et oplæg.

Mødet finder sted tirsdag den 22/9 kl. 17-19 på Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204.

I må gerne tage kammerater og pårørende med. Det er vigtigt, at vi alle er klar til debatten.