Medlemsmøde om principprogram

Dato: 
20. November 2012 19:00
Sted: 
Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, i Caféen

På næste medlemsmøde tager vi de indledende skridt i drøftelsen af principprogrammet. Her vil vi gerne prøve at tage fat på hvad Enhedslistens menneskesyn er. Mødet vil tage udgangspunkt i et oplæg af Peter Saxtrup som der efterfølgende vil være mulighed for at debattere. 

Emneord:

Programdiskussion

Oplæg til principprogramdebat:

Vi har i AU udarbejdet et forslag til en møderække, hvor vi diskuterer Enhedslistens principprogram ud fra nogle temaer.

Der har ved flere lejligheder været udtrykt ønske om flere politiske diskussioner i lokalafdelingen. Vi synes årsmødets drøftelser om at revidere principprogrammet er en god anledning til at vi også starter nogle politiske diskussioner lokalt. Det er en god måde at lære hinanden og hinandens holdninger bedre at kende og det er en god måde at kvalificere os i forhold til de diskussioner, der foregår i partiet, og blandt os selv.

Job- og dagpengekampagne

Dato: 
20. November 2012 10:00
Sted: 
Mødes på Jobcenteret på Musvågevej og går videre til Baldersgade

Finansloven er forhandlet på plads mellem regeringen og Enhedslisten. Enhedslisten har kæmpet for at hjælpe de mennesker der bliver ramt af nedskæringerne på dagpengeområdet. Det betyder at personer som står til at ryge ud af dagpengesystemet og som ellers ikke ville kunne få kontanthjælp nu er sikret kontanthjælp i et halvt år. Et halvt år går hurtigt og job- og dagpengekampagnen er stadigvæk lige aktuel. Vi skal kæmpe for at sikre alle mennesker tryghed og job.

Emneord:

Så' der pubcrawl igen!

Fredag d. 7. september kl. 20!

Efter den store succes med første udgave af "Styrk dine sociale kompetencer med Ø(L)" i foråret, er det nu blevet tid til 2. udgave - denne gang i Brønshøj.
Læs den fulde invitation med rutekort og beskrivelse af alle stederne her.. 

Velkommen tilbage!

Ovenpå et begivenhedsrigt forår, der kulminerede med et blændende Skt. Hans-arrangement i slutningen af juni, er Enhedslisten Brønshøj-Vanløse så småt ved at begynde en "ny sæson". I sommerpausen er der kommet mange nye medlemmer til. Det er vi rigtig glade for, og vi håber at se mange af jer i den kommende tid.

"Er du ordentlig syg?"

Omkring en halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom. Selvom langt de fleste vender tilbage til en helt normal tilværelse, er der desværre nogle, der har vedvarende psykiske problemer. Hvad er prisen for den enkelte? For samfundet? Og hvordan øger vi andelen af folk, der vender tilbage på arbejdsmarkedet?

Enhedslisten Brønshøj-Vanløse inviterer til offentligt møde, hvor bl.a. ovenstående spørgsmål vil blive diskuteret. Der vil være oplæg og debat fra Enhedslistens psykiatriordfører Stine Brix, samt forstander på det socialpsykiatriske botilbud Slotsvænget, Jørn Ditlev Eriksen.