"Er du ordentlig syg?"

Omkring en halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom. Selvom langt de fleste vender tilbage til en helt normal tilværelse, er der desværre nogle, der har vedvarende psykiske problemer. Hvad er prisen for den enkelte? For samfundet? Og hvordan øger vi andelen af folk, der vender tilbage på arbejdsmarkedet?

Enhedslisten Brønshøj-Vanløse inviterer til offentligt møde, hvor bl.a. ovenstående spørgsmål vil blive diskuteret. Der vil være oplæg og debat fra Enhedslistens psykiatriordfører Stine Brix, samt forstander på det socialpsykiatriske botilbud Slotsvænget, Jørn Ditlev Eriksen.

Masser af billeder!


I forårets løb har Enhedslisten Brønshøj-Vanløse arrangeret og medvirket i adskillige arrangementer.

Og nu er der kommet billeder fra arrangementerne! De kan findes under fanebladet Albummet.

Der er billeder fra:

Tjek det ud, og se, hvor mange gange gode billeder, du kan finde af dig selv!

Nyt layout

Så har Enhedslisten Brønshøj-Vanløses hjemmeside fået nyt layout. Det sker som en del af en generel renovering af lokalafdelingernes hjemmeside.

Håber at det nye design falder i god jord :)

Grobund - Rød-Grøn aftenskole

At dømme efter fremmødet på sidste medlemsmøde, er der alt mulig grund til at tro at den Rød-Grønne aftenskole, Grobund, ville falde i god jord her i afdelingen.

Om sig selv skriver Grobund:
Aftenskolen GROBUND er en aftenskole der erklærer sig som en del af venstrefløjen. De kurser vi udbyder har alle et snit af protest mod det eksisterende samfund over sig. 

Temaerne i "kurserne" omhandler primært økologisk omstilling og moderne socialisme. Det koster normal 70 kr. pr. aften, mens studerende, arbejdsløse og pensionister kan nøjes med en halvtredser.

Valg af delegerede til årsmøde samt urafstemning til folketingsvalget.

Som allerede annonceret er der medlemsmøde d. 11. april (kl. 19.30 i Kulturstationen Vanløse), hvor der vil være urafstemning til folketingsvalget samt valg af delegerede til årsmødet. Og er det så en nyhed? Det kan jo diskuteres - men ikke desto mindre er det i hvert fald en særlig vigtig begivenhed, der fortjener lidt ekstra opmærksomhed.

Byg op!

Enhedslistens store vælgerfremgang har givet anledning til en workshop kaldet "Byg op!", hvor der sættes fokus på mobilisering af medlemmerne - især de nye. D. 31.3 til 1.4 var turen kommet til afdelinger øst for Storebælt.

Afdelingen var repræsenteret med Lars, Carina og Mads (alle fra arbejdsudvalget) på workshoppen, der fandt sted i Høje Taastrup. Det var særdeles lærerigt, og de tre deltagere glæder sig til at bruge de tillærte redskaber og udvikle et endnu stærkere Enhedslisten Brønshøj-Vanløse.