Generalforsamling 2010

20 medlemmer deltog i Enhedslisten Brønshøj Vanløses generalforsamling 12. januar. Der var som sædvanlig stor lyst til at debattere såvel det forgangne år som det kommende års aktiviteter. Referat vil snarest blive offentliggjort her.
Til det nye arbejdsudvalg valgtes Lars Hedegaard Nielsen, Maj Jørgensen, Jan Jansen, Lasse Karlsen, Steen Eskildsen, og Ann-Birgitte Svendsen.

Emneord:

Sangeftermiddag med nytårsfrokost


Tolv medlemmer trodsede kulden og mødte op til sangeftermiddag med efterfølgende (jule-)nytårsfrokost d. 9. januar. Nils ledte os med harmonika og anekdoter gennem de røde sanges historie. Derefter sang vi de fremmødtes yndlings revolutionære sange. En inspirerende og hyggelig eftermiddag, som fortjener gentagelse.
Efterfølgende spisning af den delikate medbragte mad.
Emneord:

100.000 til klima-demo


Det var herligt at opleve, at vi er mange der víl handling i forhold til klimaet. "System change - not climate change", som et af demonstrationens slogans lød.
Emneord:

Kommunalvalget – hvordan gik det?

Enhedslisten fik sig bedste kommunalvalg nogensinde - målt i andel af stemmer. 10,9 % af stemmerne har gjort Enhedslisten til Københavns tredjestørste parti - dog med samme antal BR-medlemmer som det fjerdestørste parti, Venstre, nemlig seks. I 2005 fik vi 9,5 % og ligeledes seks mandater.

Emneord:

Valget til regionsrådet - hvordan gik det?

Ved valget til regionsrådet gik Enhedslisten tilbage og er nu repræsenteret i rådet af Peer Wille og Karen Helweg-Larsen. Se detaljer fra valgresultatet her http://www.kmdvalg.dk/rv/2009/r84982101.htm
Resultaterne for 2005 kan ses her http://www.kmdvalg.dk/rv/2005/r400.htm.
Emneord:

Billeder fra valgkampen


Lørdag var Mikkel Warming og Jaleh Takavol med os til gademøde i Tingbjerg

Steen, Jan B., m.fl. var med i TingbjergJan B., Steen m. fl. var også med

Emneord: