Medlemsmøde om Næstehjælperne

Onsdag d. 3. maj 2017 kl. 19.30
på Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204, på 2. sal.

Linda Villadsen og Carsten Larsen fra Næstehjælperne kommer og fortæller om den hurtigst voksende organisation på det sociale område
- der i virkeligheden mest er en facebook-gruppe - se her https://www.facebook.com/groups/1013632195419628/

Emneord:

Enhedslistens 1. maj i Vanløse

Tid: 1. maj kl 7.30-10.00
Sted: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, Cafeen i kælderen

Traditionen tro inviterer vi medlemmer og venner af Enhedslisten Vanløse til mogenarrangement 1. maj.
Vi har inviteret en kommunalpolitisk taler, en taler fra Velfærdsalliancen og en taler fra SUF og Oktoberkoret synger.
Vi serverer en let morgenmad. Yderligere oplysninger følger.

Her foto fra 2016 med græsk kammerat fra Syriza;

Emneord:

Medlemsmøde om sundhedspolitik i Vanløse

Indkaldelse til medlemsmøde om sundhedspolitik

Tid: Tirsdag d. 25. april kl 19.30-21.30
Sted: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, Grupperummet i kælderen.

Enhedslisten har fået et nyt sundhedspolitisk delprogram. Programmet erstatter et tidligere fra 2007.
Vi har derfor inviteret Margit Velsing Groth, en af programmets hovedforfattere, til at fortælle om de overordnede ideer bag programmet og nogle af de diskussioner, der er gået forud – og som vi kan fortsætte på mødet. Herunder:
• Hvorfor et nyt sundhedspolitisk program?

Emneord:

En bedre Utterslev Mose?

Onsdag d. 1. marts 2017 på Energicenter Voldparken. Se bilag

TILMELDING senest d. 24. februar på [email protected] Arrangementet er gratis

Emneord:

Nyt butikscenter nær Lidl

Københavns Kommune og Byggeudviklingsselskabet TK Development har planer om at lave et butikscenter på arealet ved Frederikssundsvej/Kobbelvænget/Gadelandet (hvor Tæppeland ligger).

Emneord:

Generalforsamling i Brønshøj-Husum Afdeling

Hermed indkaldelsen til generalforsamling i Enhedslistens lokalafdeling.

I forhold til tidligere år, har vi i år slået mødet med valg af delegerede til landsmødet sammen med generalforsamlingen. Det mener vi praktisk kan lade sig gøre, fordi top 20 afstemningen om
folketingskandidaterne forlængst er flyttet til elektroniske afstemning. Derfor er generalforsamlingen også 14 dage senere end sidste år.

Generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj Husum.
Onsdag d. 29.3.2017 kl 19.00
Energicenter Voldparken Lokale 204 på 2. sal

Emneord: