Medlemsmøde om sundhedspolitik i Vanløse

Indkaldelse til medlemsmøde om sundhedspolitik

Tid: Tirsdag d. 25. april kl 19.30-21.30
Sted: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, Grupperummet i kælderen.

Enhedslisten har fået et nyt sundhedspolitisk delprogram. Programmet erstatter et tidligere fra 2007.
Vi har derfor inviteret Margit Velsing Groth, en af programmets hovedforfattere, til at fortælle om de overordnede ideer bag programmet og nogle af de diskussioner, der er gået forud – og som vi kan fortsætte på mødet. Herunder:
• Hvorfor et nyt sundhedspolitisk program?

Emneord:

En bedre Utterslev Mose?

Onsdag d. 1. marts 2017 på Energicenter Voldparken. Se bilag

TILMELDING senest d. 24. februar på [email protected] Arrangementet er gratis

Emneord:

Nyt butikscenter nær Lidl

Københavns Kommune og Byggeudviklingsselskabet TK Development har planer om at lave et butikscenter på arealet ved Frederikssundsvej/Kobbelvænget/Gadelandet (hvor Tæppeland ligger).

Emneord:

Generalforsamling i Brønshøj-Husum Afdeling

Hermed indkaldelsen til generalforsamling i Enhedslistens lokalafdeling.

I forhold til tidligere år, har vi i år slået mødet med valg af delegerede til landsmødet sammen med generalforsamlingen. Det mener vi praktisk kan lade sig gøre, fordi top 20 afstemningen om
folketingskandidaterne forlængst er flyttet til elektroniske afstemning. Derfor er generalforsamlingen også 14 dage senere end sidste år.

Generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj Husum.
Onsdag d. 29.3.2017 kl 19.00
Energicenter Voldparken Lokale 204 på 2. sal

Emneord:

Optakt til Regionsrådsvalg 2017

Kunne du have lyst til at blive kandidat til regionsrådet?
Så deltag først og fremmest i diskussionsmøderne. Men vi holder også et særskilt møde 28. marts kl. 19.00 i Studiestræde 24, som handler om hvad vi laver i regionsrådet. Her kommer vi også til at snakke om hvad det vil sige at være regionsrådsmedlem. Hvis du gerne vil opstilles til regionsrådet er sidste frist for din opstilling søndag d. 2.4.

Emneord:

Kommunevalgets 2017-program

Gå-hjem-medlemsmøde:
Tirsdag d. 17.1. 2017, kl. 17.00 – 19.00
Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204 på 2. sal

Den 17/1 kl 17-19 holder vi et medlemsmøde på Energicenter Voldparken med debat om valgprogrammet.
Alle medlemmer skulle have fået forslaget tilsendt (se mail fra 8/12). Har du en mening om dette?
Vi vil diskutere programmet afsnit for afsnit og der vil stadig være tid til at man kan indsende ændringsforslag, hvis vi synes noget er forkert, for tyndt eller måske for utydeligt.

På generalforsamlingen for København vil det endelige program blive vedtaget.

Måske vil vores opstillede fra lokalområdet møde op?

Emneord: