Nyt butikscenter nær Lidl

Københavns Kommune og Byggeudviklingsselskabet TK Development har planer om at lave et butikscenter på arealet ved Frederikssundsvej/Kobbelvænget/Gadelandet (hvor Tæppeland ligger).

Emneord:

Generalforsamling i Brønshøj-Husum Afdeling

Hermed indkaldelsen til generalforsamling i Enhedslistens lokalafdeling.

I forhold til tidligere år, har vi i år slået mødet med valg af delegerede til landsmødet sammen med generalforsamlingen. Det mener vi praktisk kan lade sig gøre, fordi top 20 afstemningen om
folketingskandidaterne forlængst er flyttet til elektroniske afstemning. Derfor er generalforsamlingen også 14 dage senere end sidste år.

Generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj Husum.
Onsdag d. 29.3.2017 kl 19.00
Energicenter Voldparken Lokale 204 på 2. sal

Emneord:

Optakt til Regionsrådsvalg 2017

Kunne du have lyst til at blive kandidat til regionsrådet?
Så deltag først og fremmest i diskussionsmøderne. Men vi holder også et særskilt møde 28. marts kl. 19.00 i Studiestræde 24, som handler om hvad vi laver i regionsrådet. Her kommer vi også til at snakke om hvad det vil sige at være regionsrådsmedlem. Hvis du gerne vil opstilles til regionsrådet er sidste frist for din opstilling søndag d. 2.4.

Emneord:

Kommunevalgets 2017-program

Gå-hjem-medlemsmøde:
Tirsdag d. 17.1. 2017, kl. 17.00 – 19.00
Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204 på 2. sal

Den 17/1 kl 17-19 holder vi et medlemsmøde på Energicenter Voldparken med debat om valgprogrammet.
Alle medlemmer skulle have fået forslaget tilsendt (se mail fra 8/12). Har du en mening om dette?
Vi vil diskutere programmet afsnit for afsnit og der vil stadig være tid til at man kan indsende ændringsforslag, hvis vi synes noget er forkert, for tyndt eller måske for utydeligt.

På generalforsamlingen for København vil det endelige program blive vedtaget.

Måske vil vores opstillede fra lokalområdet møde op?

Emneord:

DER ER INTET SOM JULETRADITIONER!


Jan B invitere alle Enhedslistens lokale medlemmer + venner til afdelingens julegløgg.

Reserver din aften:
Fredag d. 9.12.16. Start kl. 18.00
Sted: Brønshøj Kirkevej 4b
( Socialdemokraternes lokaler på Brønshøj Torv)
Pris: 30.00 Kr. plus lidt ekstra for de efterfølgende øl.

Handlingsplan for Enhedslisten København

Her en gammel nyhed - men op til kommunevalget skal denne folder fornys, og her ses den eksisterende;

http://kbh.enhedslisten.dk/sites/default/files/Handlingsprogram-Kbh-web.pdf

Emneord: