Offentligt lyttemøde i Brønshøj-Husum med Morten Kabell

Morten Kabell vil lytte til dine ideer

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) inviterer til lyttemøde i Brønshøj. En god mulighed for borgere og borgmester at være i øjenhøjde når nærmiljøet er på dagsordenen

Torsdag den 1. december vil blive lidt af en omvendt verden for både borgerne i Brønshøj og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Normalt er det nemlig politikerne, der taler, mens borgerne lytter, men det bliver med omvendt fortegn, når der den
1. december fra 16.30-18.00 afholdes lyttemøde i cafeen på Pilegården.

Ideen er at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode ideer og input til Morten Kabell om udviklingen af Brønshøj inden for borgmesterens fagområde, som hovedsageligt handler om trafik og miljø. Derfor håber Morten Kabell også, at borgerne i Brønshøj har lyst til at deltage i arrangementet, så borgmesteren kan blive klogere på borgernes ønsker i bydelen.

-Det handler i bund og grund om at give borgerne en nem mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog med mig om deres ønsker til udviklingen af bydelen. Det kan være lidt omstændeligt at kontakte kommunen, så derfor stiller jeg nu op for at kunne give svar på de spørgsmål, folk i Brønshøj må gå rundt med og samtidig blive klogere på hverdagsudfordringerne i området, lyder det fra Morten Kabell, som peger på, at københavnerne gennem tiden i den grad har sat deres præg på byen.

Cykeldemonstrationer har været med til at sørge for, at der i dag ikke går en motorvej gennem København langs søerne, og Havneparken på Islands Brygge er også udsprunget af lokale ønsker. I Brønshøj har de lokale været og er stadig en bærende kraft i Energicenter Voldparken, som må betegnes som en stor succes. Arrangementet løber af stablen torsdag d. 1. december kl. 16.30-18.00 i cafeen på Pilegården, Brønshøjvej 17. Alle er velkomne.

Sakset fra http://bha.dk/2016/11/morten-kabell-vil-lytte-til-dine-ideer/

Emneord:

Offentligt møde om Brexit med Søren Søndergaard

Emnet er "Efter Brexit – hvad med Danmark?". Søren sidder i folketinget for Enhedslisten men har tidligere repræsenteret Folkebevægelsen mod EU i Europaparlamentet.

Briterne har valgt at forlade EU. Det efterlader en ny situation for såvel EU som Danmark.
Vi kan vælge at følge briterne – men kan vi klare os alene udenfor EU? Vi kan håbe, at lederne i EU forstår et vink med en vognstang og slanker det europæiske samarbejde. Men er det et realistisk håb?
Kan vi samle de EU-skeptiske kræfter i Europa og sammen med dem opstille og gennemføre realistiske alternativer til EU?
Der er mange spørgsmål og vi lægger på mødet op til en åben debat, hvor man kan fremlægge sin tvivl og forvirring.
Søren Søndergaard vil indlede mødet, men bagefter er diskussionen åben.

Mødet afholdes den torsdag den 24/11 kl. 19.30 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Fri adgang.

Emneord:

Offentligt møde om krigen i Syrien og Irak

Vanløse afdeling holder et offentligt møde om krigen i Syrien og Irak. Fredsforsker Jan Øberg kommer.

Det foregår onsdag d. 9/11 kl. 19.00 på Kulturstationen i Vanløse (lige v. stationen).

http://vanlose.enhedslisten.dk/kalender/2016/11/danmark-i-krig-hvad-kaem...

Emneord:

Medlemsmøde om udlicitering af forsyning

 Torsdag d. 27.10. 16. kl. 19.30-22

i Pilegåden lokale 4. på 1. sal, Brønshøjvej 17.

Udlicitering af offentlig forsynings virksomhed.
Eller på dansk: privatisering af varme, vand, strøm mm

Indleder Jens Kjær, Medlem af borgerepræsentationen.

McKinsey's rapport om forsyningssektorernes effektiviseringspotentiale
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyser/baggru...

Emneord:

Medlemsmøde

Det kommende medlemsmøde på onsdag, handler om Københavns kommune og det budget for næste år, der i øjeblikket er ved at blive behandlet i borgerepræsentationen.

Tid og sted: onsdag d. 7.9.2016 kl. 19.30
Energicenter Voldparken,Kobbelvænget 65 i Husum. Lokale 005 i stueetagen.

Ninna Hedeager der repræsenterer Enhedslisten i Borgerrepræsentationen vil komme og redegøre for situationen.

http://kbh.enhedslisten.dk/kandidat/ninna-hedeager-olsen.

Nye demonstrationer for velfærd den 15. september

De 74 demonstrationer den 12. maj var en historisk begivenhed. Men omprioriteringsbidraget og de kommunale besparelser blev ikke taget af bordet. Der er med andre ord fortsat udsigt til kommunale millionbesparelser og massefyringer.

På VelfærdsallianceDK's stormøde den 19. maj i Aarhus blev der derfor givet håndslag på, at den 15. september bliver ny demonstrationsdag i landets 98 kommuner.

http://www.velfaerdsalliance.dk/
https://www.facebook.com/velfaerdsallianceDK/
https://www.facebook.com/events/288443774826574     (København)
https://enhedslisten.dk/kommunalt-oproer/det-kommunale-oproer

Emneord: