Protest mod krig foran Christiansborg tirsdag den 19.4. kl. 16-17

Der er brug fred, men Danmark sender militæret.

Flertallet i det danske Folketing ønsker tirsdag den 19. april at vedtage beslutningsforslag B108. Hvorefter der skal sendes bombefly, elitetropper, transportfly mv. til Irak med mandat til at intervenere på syrisk jord.

Emneord:

Christianshavn afdelingen indbyder til åbent møde om miljø

Kom og hør og diskuter med Maria Gjerding fra folketingsgruppen
tirsdag den 5. april kl. 19 i Christianshavns Beboerhus
, Lokale Nisten 1. sal

Maria er Enhedslistens miljø- og energipolitiske ordfører, hun vil bl.a. holde oplæg om

- hvad vores forslag er til at skabe et bæredygtigt landbrug, der ikke sviner og til stadighed trues af konkurs
- hvilke initiativer vi vil tage og holde fast i, for at aftalen fra Paris om begrænsning af den globale opvarmning kan blive til virkelighed, også når de gør ondt
- hvilke allierede har vi i miljøpolitiske spørgsmål?
- Er Alternativet andet end bragesnak?
- Er der overhovedet liv i SF
- og har den blinde radikale høne fundet et enkelt korn?........

 http://christianshavn.enhedslisten.dk/

Emneord:

Protest mod kontanthjælpsloftet - tirsdag 15. marts kl 12

Netværket Bekæmp Fattigdom NU har indkaldt til protest mod kontanthjælpsloftet tirsdag den 15. marts kl 12 på Christiansborg Slotsplads ifb med 2. behandling af kontanthjælpsloft, 225 timers regel, integrationslov m.m

Konceptet er at lave larm - så derfor bedes alle medbringe gryder og låg til at larme med.

Emneord:

Status På København

Ny rapport med nøgletal giver "Status På København".

Tallene fortjener nok at blive tjekket, om det går så godt, som Frank Jensen melder ud (se lokalavisen 8.marts side 12).

 

Emneord:

Generalforsamling i Brønshøj-Husum afdeling

Torsdag d. 10 marts 2016 kl. 19 i Pilegården, Brønshøjvej 17, i lokale 6 på 1. sal.

Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen. Arbejdsudvalget sender indkomne forslag ud mindste en uge før generalforsamlingen på mail og lægger dem på afdelingens hjemmeside.

Emneord:

Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16

Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16 kl. 19.30 på Energicenter Voldparken, lokal 204 på 2 sal.

Om Enhedslistens Årmøde (pinsen d. 14 – 16. maj 2016). Drøftelse af dagsorden og urafstemning om kandidater og EU-opstilling.
Samt valg af delegerede. Der skal vælges 5 delegerede, 1 suppleant og 2 ekstra suppleanter

Emneord: