Giv flygtninge en god start

Her er Københavns Kommunes link, hvis du vil hjælpe: http://flygtninge.kk.dk

Afdelingsmøde om flygtninge i København

Så er det tid til sidste afdelingsmøde inden sommerferien.
Det er Tirsdag den 7. juni kl. 19.30-22.00 i Energicenter Voldparken, mødelokale 5 i stueetagen.

På mødet vil Freja Sørvad, der er kontaktperson for "Venligboerne Ottiliavej, Valby" og uddannet socialrådgiver samt Samer, der er syrisk flygtning (taler dansk) og ligeledes med i Venligboergruppen, fortælle om flygtningenes situation og lægge op til debat om, hvad vi kan gøre - hver for sig og sammen.

Emneord:

Offentligt møde om Velfærdsalliancen og Kommunalt oprør

Enhedslisten Brønshøj-Husum inviterer til møde

Tirsdag den 10. maj kl 19.30

Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17 (mødelokale 6, 1.sal)

Julie Kyndesgaard, Københavns Forældreorganisation

Hvorfor er KFO gået med i Velfærdsalliancen?

Charlotte Lund, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten

Hvilke konsekvenser vil regeringens foreslåede besparelser have for København?

Emneord:

Invitation til 1. maj i Vanløse

Enhedslisten-Vanløse afholder atter i år vores efterhånden traditionelle 1. maj-arrangement i Hyltebjerggård, Linde Allé 33, caféen i kælderen.
Det er et offentligt arrangement og alle er velkomne. Vi starter kl. 7:30 med dejlig morgenmad/brunch og slutter senest kl. 10:00, så vi kan nå ind til demoen på Blågårds Plads. Vi håber, at så mange som muligt, har lyst til at deltage.
Traditionen tro har vi fået Oktoberkoret til at komme og synge nogle røde sange.

Emneord:

Protest mod krig foran Christiansborg tirsdag den 19.4. kl. 16-17

Der er brug fred, men Danmark sender militæret.

Flertallet i det danske Folketing ønsker tirsdag den 19. april at vedtage beslutningsforslag B108. Hvorefter der skal sendes bombefly, elitetropper, transportfly mv. til Irak med mandat til at intervenere på syrisk jord.

Emneord: