Den røde fare!

Ejbybunkeren var under den kold krig en del af NATOs værn mod Den Røde Fare, som var klar til at gøre unævnelige ting mod 'den frie verden'.

Vi har samlet mod til at invitere nogle af Rødovres gode gamle kommunister til Ejbybunkeren for at fortælle, hvordan det var at være en del af Den Røde Fare under den kolde krig.

Først får vi en kort introduktion og rundvisning, og derefter vil de gamle røde berette om oplevelser fra den politisk rå tid herhjemme.

Alle er velkomne – uanset hvor du står eller stod i den kolde krig.

Afdelingsmøde 19. januar om miljø og klima

Vi holder afdelingsmøde om miljø, klima og energi - et spørgsmål kan jo være, om vi handler som siger? Gør vores politikere, gør vi selv?

Pelle Andersen-Harild, der var med til COP21 i Paris (aktivisterne og bevægelsernes møde), kommer fra Frederikssund og holder oplæg om miljø.

Stedet er EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65 (lokale 204 på 2. sal), kl. 19.30

https://enhedslisten.dk/COP21
http://enhedslisten.dk/groenne-mandater-groenne-resultater
http://noah.dk/paris-aftalen-er-et-illusionsnummer/

Emneord:

Bevar retsforbeholdet - det er vigtigt at alle stemmer!

Den 3. December skal vi stemme om vi skal deltage i EU's retslige samarbejde. Enhedslisten anbefaler at stemme nej.

Det er der flere grunde til.

- Uden retsforbeholdet flyttes beslutninger om politi, forældremyndighed, skilsmisser og meget andet længere væk fra borgerne. Og befolkningen bliver aldrig spurgt igen, når politikerne i fremtiden overfører mere selvbestemmelse fra folketinget til EU.

- Uden retsforbeholdet får vi ringere retssikkerhed. Udenlandske domstole vil blandt andet kunne beordre danske hjem ransaget eller bestemme i visse sager om forældremyndighed over børn i Danmark.

- Uden retsforbeholdet kan vi få radikalt anderledes love end dem, vi kender. Vi skal fremover enes med 27 lande, hvoraf flere har forbud mod abort og flertallet forbyder homoægteskaber.

Stemmer vi nej nu, kan og skal vi naturligvis stadigvæk samarbejde med andre lande om grænseoverskridende kriminalitet. Det er i vores og de andre landes interesse.

Der er simpelthen ikke nogen gode grunde til at overlade mere bestemmelsesret til EU-systemet. Beslutninger skal ske så tæt på borgerne som muligt. Og det skal ske i åbenhed,

Derfor: Stem nej på torsdag.

Enhedslisten Brønshøj-Husum

Emneord:

EU valgkampen

Her findes lidt baggrundsmateriale (fra EU), hvis man vil læse op på det

http://retsforbehold.eu.dk/da/publikation-mappe/publikationer

Bla. at de fleste af Danmarks partier (ja-siden) har en anden udlægning af retsforbeholdet end EU har.

Og at der nok er behov for at stoppe op med mængden af lovgivning og få ting til at virke....

 

http://www.folkebevaegelsen.dk/kampagner/retsforbeholdet/hvad-mener-folkebevaegelsen-mod-eu/article/10-argumenter-for-at-bevare

Emneord:

Opsætning af plakater er i gang.

stem nej til at afskaffe retsforbeholdet!