Kommunalvalget – hvordan gik det?

Enhedslisten fik sig bedste kommunalvalg nogensinde - målt i andel af stemmer. 10,9 % af stemmerne har gjort Enhedslisten til Københavns tredjestørste parti - dog med samme antal BR-medlemmer som det fjerdestørste parti, Venstre, nemlig seks. I 2005 fik vi 9,5 % og ligeledes seks mandater.
I  
Brønshøj og Vanløse får vi sædvanligvis en lidt lavere andel af stemmer end i resten af byen. Bedst gik det på Brønshøj Skole, hvor Enhedslisten fik 9,2 & af stemmerne. I Vanløse er bedste resultat på Kirkebjerg Skole, hvor vi fik 8,8 %.  Dårligst og eneste sted vi gik tilbage, er resultatet på Tingbjerg Skole med 6,1 %. Bortset fra Tingbjerg er vi ca. et procentpoint over 2005-resultatet i hele 7. kreds.
Enhedslisten får også i den kommende periode en borgmesterpost. Den endelige fordeling er endnu ikke på plads, men Mikkel Warming bliver sandsynligvis socialborgmester også de næste fire år.
Læs mere om resultaterne her http://www.kmdvalg.dk/kv/2009/k84982101.htm
(bemærk: du kan se resultaterne fra de enkelte afstemningssteder i bunden af siden. De personlige stemmer ses ved at klikke på partinavnet)
Resultaterne fra 2005 er ikke direkte sammenlignelige, da der er lavet lidt om på kredsinddelingen siden da. Men de kan studeres her http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/Publikationer/~/media/EB54C944C05641FAB74F25D16B6895A7.ashx


Emneord: