Dagsorden til generalforsamling i Enhedslisten Brøndhøj-Husum

Dagsorden til generalforsamling i Enhedslisten Brøndhøj-Husum

Lørdag d. 14. 3. 2015 kl. 13.00 til ca. 16.30

Pilegården, Brønshøjvej 17. Lokal 1. (lokalet bag caféen)

Dagsorden:

1. valg af dirigent og referent

2. Arbejdsudvalgets beretning (herunder beretning fra Lokaludvalget og Købehavnsbestyrelsen).

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Behandling af forslag til arbejdsplan

6. Budget.

7. Valg:

 a) Arbejdsudvalg

 b) Medlem af Købehavnsbestyrelsen + Suppleant

 c) 2 Medlemmer til repræsentantskabet i Enhedslisten - Region Hovedstaden + suppleanter

 d) Revisor + revisorsuppleant

 e) Evt. andre Valg

 

Af hensyn til den sene udsendelse af dagsorden er fristerne i vedtægternes § 11 ophævet for i år.

 

Emneord: