Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16

Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16 kl. 19.30 på Energicenter Voldparken, lokal 204 på 2 sal.

Om Enhedslistens Årmøde (pinsen d. 14 – 16. maj 2016). Drøftelse af dagsorden og urafstemning om kandidater og EU-opstilling.
Samt valg af delegerede. Der skal vælges 5 delegerede, 1 suppleant og 2 ekstra suppleanter

Emneord: