Generalforsamling i Brønshøj-Husum afdeling

Torsdag d. 10 marts 2016 kl. 19 i Pilegården, Brønshøjvej 17, i lokale 6 på 1. sal.

Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen. Arbejdsudvalget sender indkomne forslag ud mindste en uge før generalforsamlingen på mail og lægger dem på afdelingens hjemmeside.

 Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Arbejdsudvalgets beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år
6. Budget
7. Valg af arbejdsudvalg og revisor. (+ revisorsuppleant)
8. Valg af afdelingsrepræsentanter til Københavnsbestyrelsen
9. Repræsentantskabet i Region Hovedstaden
10. Eventuelt

Emneord: