Offentligt møde om Velfærdsalliancen og Kommunalt oprør

Enhedslisten Brønshøj-Husum inviterer til møde

Tirsdag den 10. maj kl 19.30

Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17 (mødelokale 6, 1.sal)

Julie Kyndesgaard, Københavns Forældreorganisation

Hvorfor er KFO gået med i Velfærdsalliancen?

Charlotte Lund, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten

Hvilke konsekvenser vil regeringens foreslåede besparelser have for København?

Samtidig med planer om indkøb af kampfly for mindst 35 mia. kr. og skattelettelser til de rigeste vil regeringen pålægge kommunerne massive besparelser, bl.a. i form af et omprioriteringsbidrag, der indebærer, at kommunerne skal spare 2,4 mia. kr. om året.

Det er besparelser, der vil gå ud over almindelige menneskers hverdag i form af forringelser i daginstitutioner og skoler, på plejehjem og i hjemmeplejen, på jobcentre og socialkontorer og meget mere.

På mødet vil vi sætte fokus på konsekvenserne af besparelserne og hvad vi kan gøre for at stoppe dem.

Del gerne materiale ud og hæng op omkring til både møde og den fælles demo.

Se også links her;
https://enhedslisten.dk/temaer/det-kommunale-oproer
https://enhedslisten.dk/forside/download-materiale

BilagStørrelse
Demo-12maj-Daginstitutioner.pdf76.48 kB
Demo-12maj-Plejehjem-hjemmeplejen.pdf76.59 kB
Demo-12maj-Uddannelsesinstitutioner.pdf76.52 kB
Demo-12maj-Flyer_12._maj_A4_2016.pdf2.56 MB
Offentligt møde 10 maj - løbeseddel.docx12.59 kB
Emneord: