Generalforsamling i Brønshøj-Husum Afdeling

Hermed indkaldelsen til generalforsamling i Enhedslistens lokalafdeling.

I forhold til tidligere år, har vi i år slået mødet med valg af delegerede til landsmødet sammen med generalforsamlingen. Det mener vi praktisk kan lade sig gøre, fordi top 20 afstemningen om
folketingskandidaterne forlængst er flyttet til elektroniske afstemning. Derfor er generalforsamlingen også 14 dage senere end sidste år.

Generalforsamling i Enhedslisten Brønshøj Husum.
Onsdag d. 29.3.2017 kl 19.00
Energicenter Voldparken Lokale 204 på 2. sal

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referant
2. Arbejdsudvalgets beretning.
3. Regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag (sendes til bestyrelsen/kontaktperson senest 14 dage før)
5. Behandling af arbejdsplan for næste år.
6. Budget.
7. Valg af arbejsudvalg og revisor.
8. Valg af delegere til Enhedslistens Landsmøde 12-14.maj 2017
9. Valg af afdelingsrepræsentant og suppleant til Københavnsbestyrelsen
10. Valg til Repræsentantskabet i Region Hovedstaden og Lokaludvalget.
11. Eventuelt.

Emneord: