Optakt til Regionsrådsvalg 2017

Kunne du have lyst til at blive kandidat til regionsrådet?
Så deltag først og fremmest i diskussionsmøderne. Men vi holder også et særskilt møde 28. marts kl. 19.00 i Studiestræde 24, som handler om hvad vi laver i regionsrådet. Her kommer vi også til at snakke om hvad det vil sige at være regionsrådsmedlem. Hvis du gerne vil opstilles til regionsrådet er sidste frist for din opstilling søndag d. 2.4.

Først holder vi en række møder for at diskutere de vigtigste emner i forhold til regionsvalget. Møderne bliver temamøder hvor et af vores nuværende regionsrådsmedlemmer holder oplæg. Møderne bliver holdt i parallelt i Hillerød og København.

Møderne i København holdes på følgende dage med følgende temaer:
Mandag d. 16. januar, sundhedssystemet - herunder hvad vi skal gøre med styringen af systemet og mistilliden til de ansatte. Oplæg ved Annie Hagel
Onsdag d. 15. februar, psykiatrien. Oplæg ved Susanne Langer
Tirsdag d. 14. marts, regional udvikling - især i forhold til trafik. Oplæg ved Marianne Frederik

Alle møderne holdes fra kl. 19 til 21 på Enhedslisten, Studiestræde 24, stuen, over gården, i Københavns indre by.
Se også www.hovedstad.enhedslisten.dk

Emneord: