Medlemsmøde om sundhedspolitik i Vanløse

Indkaldelse til medlemsmøde om sundhedspolitik

Tid: Tirsdag d. 25. april kl 19.30-21.30
Sted: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, Grupperummet i kælderen.

Enhedslisten har fået et nyt sundhedspolitisk delprogram. Programmet erstatter et tidligere fra 2007.
Vi har derfor inviteret Margit Velsing Groth, en af programmets hovedforfattere, til at fortælle om de overordnede ideer bag programmet og nogle af de diskussioner, der er gået forud – og som vi kan fortsætte på mødet. Herunder:
• Hvorfor et nyt sundhedspolitisk program?
• Hvordan har udviklingen været i danskernes sundhed, herunder den sociale ulighed i sundhed?
• Hvad er de nuværende største udfordringer?
• Hvad betyder levevilkår og livsstil for vores sundhed?
• Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen se ud?
• Er det nødvendigt at prioritere?
• Hvordan kan vi som EL få et særligt perspektiv på sundhed?
Margit har som sociolog arbejdet med sundhedsområdet igennem mange år, bl.a. social ulighed i sundhed. Hun er medlem af Enhedslistens sundhedsudvalg og er en af hovedforfatterne til delprogrammet.
Det er ikke nødvendigt at læse det sundhedspolitiske delprogram inden mødet.
Men særligt interesserede kan finde såvel delprogram som handlingsplan her:
Enhedslistens sundhedspolitiske delprogram
Enhedslistens sundhedspolitiske handlingsplan

Sundhed for alle – Sundhedskonference
Endnu en mulighed for de særligt interesserede er sundhedskonferencen d. 6. maj

Emneord: