Medlemsmødet 3. maj med næstehjælperne

Linda og Carsten fortalte om hvordan de havde fået ideen og startet op på facebook. Interessen har været overvældende – på et år har de fået 17.000 henvendelser/medlemmer.

Ideen er at det har tre sider: For det første at hjælpe de mennesker, der bliver alvorligt og skæbnesvangert ramt af velfærdsforringelserne ( kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, forringelserne i syge-dagpenge, flexjob, mv.) for det andet, at gøre offentligheden opmærksom på problemerne gennem aktioner og endelig (og dertil er d ikke nået endnu) at påvirke beslutningstagerne gennem lobbyarbejde, hvidbøger mv.

De talte meget om hvordan der er sket en mobilisering af de reformramte, der oftest er ressourcesvage personer til at gennemføre koordinerede aktioner landet over. Det sker gennem en demokratisk proces over nettet. De har gennemført en aktion med at tildække statuer, med et skilt henover, som at personen skammer sig over det, der sker. Samt en anden aktion med voksenstørrelse dukker placeret forskellige steder i byerne, ligeledes med påskrifter.

Der planlægges pt. en bamseudelingsaktion til 15/6

De to oplægsholdere var meget engagerede og opfordrede alle til at gå med – især savner de personer, der vil gå ind og tage ansvar, da de selv var lovligt overbebyrdede. Et rigtigt spændende møde.

Emneord: