Ali Hansen, kandidat til kommunevalget for Enhedslisten, Brønshøj-Husum afdeling

Se præsentationsvideo her
http://broenshoej.enhedslisten.dk/ali-hansen-praesentationsvideo

[email protected]
Alder: 57 år

Beskæftigelse: Lærer på Behandlingsskolerne
Yndlingssted i København: Amager Strandpark

Visioner for København:
Jeg har boet hele mit ungdoms- og voksenliv i København. Jeg vil gerne have den grøn, multikulturel og mere socialt lige.

Men på ovennævnte områder er der gevaldige udfordringer. Jeg vil derfor gerne være stemmefører på Rådhuset for lavtlønnede og marginaliserede og samtidig kæmpe for bevarelse af vores tilbageværende åndehuller til gavn for vores borgere.

Jeg har i de sidste 23 år boet i Brønshøj-Husum og har desværre været vidne til virkningen af, at kommunen har privatiseret nogle kerneydelser på lokalt plan. Gradvist bliver skolernes vedligeholdelse dårligere, og de varme og kærlige hænder i vores børneinstitutioner og plejehjem bliver færre.

Jeg er meget optaget af og bekymret over den stigende ulighed i samfundet, herunder også i København. Lokalt oplever vi den stigende ulighed fx i Tingbjerg.

Samtidig lukker år efter år små hyggelige butikker til fordel for de store supermarkeder, og Brønshøj-Husum har beklageligvis mistet sit dejlige multietniske præg. Nu er der ovenikøbet planer om at bygge et storcenter.

Nedprioritering af miljøet kan tydeligt ses på Utterslevmosens triste udseende, hvor den på store udstrækninger er blevet et vildnis med dårlig vandkvalitet.
Ovenstående er nogle af de lokale politiske udfordringer, som har mit engagement.

Baggrund:
Jeg har altid været politisk aktiv og på de lavtlønnedes og de marginaliseredes side. Desuden har jeg i mange år været tillidsmand og miljørepræsentant. Jeg er også bestyrelsesmedlem af oplysningsforbundet Grobund. Ligeledes har jeg i mange år været medlem af Enhedslisten, hvor jeg nu sidder i lokalafdelingens afdelingsudvalg.

Fagligt har jeg en baggrund, der spænder vidt. Jeg har i mange år arbejdet med kommunikationsteknologi og økonomi i internationale virksomheder og har ligeledes undervist på forskellige uddannelsesinstitutioner, herunder på Københavns universitet og i specialskoler. Lige nu underviser jeg unge med diverse læringsudfordringer, herunder autisme.

http://broenshoej.enhedslisten.dk/kandidater-i-bronshoj-husum

http://bha.dk/2017/10/skal-man-virkelig-vaemmes-ved-kaerlighed/

Emneord: