Sankt Hans 2003

Sankt Hans 2003

ÅRETS tema var "Vi vil fred her til lands"
Talere var Line Barfod og Farrouk Jafari, begge Enhedslisten, og Anders Berner fra Unge mod Krig.
Temaet var valgt på baggrund af Irak-krigen, hvor Danmark var krigsdeltager og i skrivende stund er besættelsesmagt.

Musikken blev leveret af "Ace-tone", og Katrine Toft-Mikkelsen var mødeleder.
Dette års Sankt Hans vil blive husket for det ualmindeligt dårlige vejr. Det øsregnede i perioder, men det lykkedes alligevel at få gang i snobrødsbagning og bål.
På sin vis var arrangementet en sukces uden de store kiksere, men økonomisk blev det til en øretæve.

 


Banneret fra sidste år kom op igen, men skulle nok være sat lidt mere synligt. Ace-Tone er gået i gang


Børnebålet er tændt, og bagefter blev der bagt snobrød - på trods af vejretDa regnen blev rigtig slem, var der pludselig mange aktivister og gæster i salgsteltene.


Bålet blev tændt, og traditionen tro blev midsommervisen forsøgt sunget ..


Bål og paraplyer. Sådan vil mange nok huske dette års Sankt Hans-fest
Emneord: