Sociale forhold

Sammen mod ulighed

Uligheden stiger i København, og tusindvis af børn vokser op i en fattig familie. Det splitter byen. I de fattigste kvarterer er levealderen mere end seks år kortere end i de rigeste bydele. Der er mere kriminalitet og flere sociale problemer.

Enhedslisten vil udfordre uligheden og vende udviklingen. København er en af verdens rigeste byer, og alle har ret til et liv uden fattigdom. Det kræver et rummeligt arbejdsmarked, forebyggelse og målrettede sociale indsatser.

Vi kan alle få brug for hjælp
Fattigdom har mange årsager. For nogle er arbejdsløshed det primære problem. Særligt efter regeringens reformer af dagpenge og kontanthjælp. Andre kæmper også med misbrug, en psykisk lidelse eller svage danskkundskaber, der gør det svært at klare hverdagen.

Derfor vil Enhedslisten tage alle redskaber i brug. Alle københavnere på kontanthjælp skal tilbydes meningsfuld beskæftigelse. Byens allerfattigste skal fritages fra brugerbetaling på f.eks. skolemad og offentlig transport. Ventelisterne skal væk på bosteder for hjemløse og mennesker med psykiske lidelser.

Enhedslisten vil:

  • tilknytte socialrådgivere til alle daginstitutioner
  • sikre fattige københavnere et sted at bo
  • skabe jobs til udsatte i socialøkonomiske virksomheder