Frederikssundsvej

Busløsningen på Frederikssundsvej

Busløsningen på Frederikssundsvej: Den lokale enhedsliste foretrækker forslag 3.

Forvaltningen har nu fremlagt 3 forslag til busløsning på Frederikssundsvej. At der er 3 forslag ser vi bl.a. som et resultat af den store lokale modstand mod det oprindelige forslag. I Enhedslistens lokalafdeling har vi kigget på de 3 forslag og må konkludere at det er forslag 3, der tiltaler os mest.

Emneord:

Frederikssundsvej og busserne

Kommunen ønsker at etablere en højklasset busforbindelse på Frederikssundsvej i et projekt, de kalder Bedre bus bedre by. Det vil give hurtigere busser ind til København, men det har nogle omkostninger for miljøet på Frederikssundsvej. Brønshøj lokaludvalg har været meget kritisk overfor forslaget. I Enhedslisten synes vi, at det er den megen biltrafik, der er problemet.
Lasse Karlsen fra Enhedslisten i Brønshøj har sendt flg. til lokalaviserne:

Emneord: