Afdelingsmøde

Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16

Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16 kl. 19.30 på Energicenter Voldparken, lokal 204 på 2 sal.

Om Enhedslistens Årmøde (pinsen d. 14 – 16. maj 2016). Drøftelse af dagsorden og urafstemning om kandidater og EU-opstilling.
Samt valg af delegerede. Der skal vælges 5 delegerede, 1 suppleant og 2 ekstra suppleanter

Emneord:

Afdelingsmøde 19. januar om miljø og klima

Vi holder afdelingsmøde om miljø, klima og energi - et spørgsmål kan jo være, om vi handler som siger? Gør vores politikere, gør vi selv?

Pelle Andersen-Harild, der var med til COP21 i Paris (aktivisterne og bevægelsernes møde), kommer fra Frederikssund og holder oplæg om miljø.

Stedet er EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65 (lokale 204 på 2. sal), kl. 19.30

https://enhedslisten.dk/COP21
http://enhedslisten.dk/groenne-mandater-groenne-resultater
http://noah.dk/paris-aftalen-er-et-illusionsnummer/

Emneord:

Afdelingsmøde

Dato: 
19. Januar 2016 19:30 - 21:30
Sted: 
EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65 (lokale 204 på 2. sal)

Nærmere følger

Emneord:

Afdelingsmøde d. 29/10 om "Gode Penge"

Hvor kommer pengene fra?

For listens gamle socialister og marxister er det en gammel viden: At værdier skabes gennem arbejde, ved at kapitalisterne i produktionsprocessen fratager arbejderne profitten og merværdien.

I dagens Danmark, er der kun et mindre del af befolkningen der arbejder i produktionen. Kunne det tænkes at penge og værdier, også kan skabes på en anden måde? Vi er blevet gjort opmærksom på en hjemmeside og en forening der kalder sig Gode Penge. Foreningen har ingen tilknytning til venstrefløjen, men er startet af nogle skeptiske økonomer, mange med tilknytning til CBS.

Deres påstand er, at pengemængden ikke længere er nationalbankens område. Nej det er de private banker der ved udlån skaber nye penge. Beløbet overføres ikke noget sted fra. Det skrives blot ind på låntagers indlånskonto, og dermed forøges Danmarks pengemængde: Penge er blevet skabt ud af ingenting, gennem en simpel bogføringsproces – som næsten ingen kender til.

Kom og hør Gode Penges indlæg om bankernes skadelige optræden og deres forslag til løsninger. AU har hertil fået tilsagn fra Frank Åen, der vil kommentere og siger lidt om Enhedslistens politik om samme emne. Herefter spørgsmål og indlæg fra de fremmødte.

Torsdag d. 29.10. kl. 19.30. I lokale 4. i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Besøg Gode Penges hjemmeside på: http://www.godepenge.dk/

Emneord:

Afdelingsmøde d. 21. januar

Afdelingsmøde d. 21. januar kl. 19 på Energicenter Voldparken.

Emnet er byplanlægning i København og hvad vi vil med byen.

Vi har inviteret John Andersen, der sidder i BR for Enhedslisten og underviser til daglig i i byplanlægning på RUC.

Sidst på mødet vil vi diskutere udmelding om at nedlægge fritidshjem i Brønshøj.

Emneord:

Afdelingsmøde Brønshøj-Husum

Dato: 
19. Juni 2014 19:30
Sted: 
EnergiCenter Voldparken, lok. 203, 2. sal, Kobbelvænget 65

Vi skal til elektronisk urafstemning om, hvem der skal være folketingskandidater frem til Årsmødet 2015.
Vi stemmer om de 2 kandidatlister, der fik flest opbakning.

Der vil blive oplæg fra 

Signe Færch, Medlem af Borgerrepræsentationen, vil agitere for sin egen kandidatliste (1).

Katrine Toft Mikkelsen, FU, Hovedbestyrelsesrepræsentant i kandidatudvalget, vil agitere for kandidatliste 2.

Mød op og stil spørgsmål til Signe Færch og Katrine Toft Mikkelsen om kandidatlisterne.

Emneord: