Medlemsmøde

Medlemsmøde med Vanløse om Enhedslistens 100-dageplan

Vi var i fuld gang med at arrangere et møde om Enhedslistens 100-dages plan, da vores gode naboer Vanløse spurgte om ikke vi ville være med til deres - det vil vi da meget gerne! ;-)
Mød op her 6. juni kl 19 på Hyltebjerggård (se kort i link)

Oplægsholder: Pelle Dragsted
Enhedslistens folketingsgruppe har udarbejdet et oplæg til, hvad Enhedslisten ville gennemføre, hvis vi havde magt, som vi har agt. Et oplæg, der er fuldt financieret indenfor de økonomiske rammer.
En af tovholderne i udspillet er Pelle Dragsted, som kommer og fortæller os om arbejdet med 100 dage med Enhedslisten. Kom og tag debatten med ham!
Hvilke ting synes DU er vigtig de første 100 dage?

Det er en god ide, men ikke nødvendigt, at du har læst 100 dage med Enhedslisten inden mødet. Du har fået programmet på en mail d. 26. april.
Medlemmer af Brønshøj afdeling er også inviteret.
https://vanlose.enhedslisten.dk/events/100-dage-med-enhedslisten-og-med-...

Emneord:

Afdelingsmøde Brønshøj-Husum

Dato: 
19. Juni 2014 19:30
Sted: 
EnergiCenter Voldparken, lok. 203, 2. sal, Kobbelvænget 65

Vi skal til elektronisk urafstemning om, hvem der skal være folketingskandidater frem til Årsmødet 2015.
Vi stemmer om de 2 kandidatlister, der fik flest opbakning.

Der vil blive oplæg fra 

Signe Færch, Medlem af Borgerrepræsentationen, vil agitere for sin egen kandidatliste (1).

Katrine Toft Mikkelsen, FU, Hovedbestyrelsesrepræsentant i kandidatudvalget, vil agitere for kandidatliste 2.

Mød op og stil spørgsmål til Signe Færch og Katrine Toft Mikkelsen om kandidatlisterne.

Emneord:

Medlemsmøde om principprogrammet - klassekamp

Dato: 
12. December 2012 19:30
Sted: 
Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, i Caféen

Oplægsholder: Jørn Andersen

Emneord:

Medlemsmøde om finansloven

Dato: 
27. November 2012 19:30
Sted: 
Pilegården, Brønshøjvej 17 BEMÆRK ÆNDRET STED

Debatmøde om finansloven, hvor vi får Lole Møller og Katrine Toft Mikkelsen fra HB ud og debattere finansloven med os. Lole og Katrine stemte henholdsvist ja og nej. 

Emneord:

Medlemsmøde om principprogram

Dato: 
20. November 2012 19:00
Sted: 
Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse, i Caféen

På næste medlemsmøde tager vi de indledende skridt i drøftelsen af principprogrammet. Her vil vi gerne prøve at tage fat på hvad Enhedslistens menneskesyn er. Mødet vil tage udgangspunkt i et oplæg af Peter Saxtrup som der efterfølgende vil være mulighed for at debattere. 

Emneord:

Valgkampklar: sådan vil vi financiere velfærd

Pelle foran en planche med hovedpunkterne i Enhedslisten plan (foto: Jan Jansen)

Emneord: