EU

Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16

Afdelingsmøde onsdag d. 2.3.16 kl. 19.30 på Energicenter Voldparken, lokal 204 på 2 sal.

Om Enhedslistens Årmøde (pinsen d. 14 – 16. maj 2016). Drøftelse af dagsorden og urafstemning om kandidater og EU-opstilling.
Samt valg af delegerede. Der skal vælges 5 delegerede, 1 suppleant og 2 ekstra suppleanter

Emneord:

Rapport om EUs retsforbehold

Start diskussionen nu - læs op på pensum...

Som opfølgning på fyraftensmødet i går med Finn Sørensen om afstemningen om EUs retsforbehold, kan alle her downloade en rapport Finn havde med (udgivet af den tidligere regering, marts 2015).

Og husk at Notat også har gode artikler.

Emneord:

EU-afstemning 1998

Afstemning om Amsterdam-traktaten 1998

Emneord: