Sankt Hans

Sankt Hans 2005

Det blev det bedste Sankt Hans-vejr i mange år.
Der var taler ved Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen, Sofie Munk & Rasmus Hove fra SUF, som talte om feminisme, og ved Søren Søndergaard, som holdt båltalen.
Travelling Band spillede, og Gry Blom Hempel og Nikolaj Møller Kofod var aftenens konferencierer.Travelling Band leverede musikken

Emneord:

Sankt Hans 2004

Det blev året med det indtil nu værste Sankthansvejr
Der var planlagt taler af Pernille Rosenkrantz-Theil, Majbrit Berlau, og af nogle gæster fra Palæstina.
På grund af det elendige vejr besluttede vi at neddrosle arrangementet. Orkesteret blev sendt hjem, og der blev ikke rigget højtalersystem til.
Vi sløjfede også nogle boder, men bål, børneting, snobrød, øl- og kaffesalg blev opretholdt.

Emneord:

Sankt Hans 2003

Sankt Hans 2003

ÅRETS tema var "Vi vil fred her til lands"
Talere var Line Barfod og Farrouk Jafari, begge Enhedslisten, og Anders Berner fra Unge mod Krig.
Temaet var valgt på baggrund af Irak-krigen, hvor Danmark var krigsdeltager og i skrivende stund er besættelsesmagt.

Emneord:

Sankt Hans 2002 bål

Sankt Hans 2002

Bålet tændt.


 

Emneord:

Sankt Hans 2002

Sankt Hans 2002

ÅRETS tema var "Mod højredrejningen"
Talere var Katrine Toft-Mikkelsen og Frank Aaen, begge Enhedslisten .

Musikken blev leveret af "Ih, du store ... ", og Rune Lund var mødeleder,
men dem har vi desværre ingen billeder af ...

Emneord:

Sankt Hans 2001


Sankt Hans 2001

Som tema havde vi valgt "For en by i rødt grønt". Det er jo kommunalt valgår. Vores talere var denne gang Mikkel Warming, som sidder i BR for Enhedslisten, og Rósa Hjörvar, som er medlem af SUF, Socialistisk Ungdoms Front.

Musikken stod Sir Charles for, og Line Barfod var igen mødeleder.

Emneord:

Sankt Hans 2000


Sankt Hans 2000


Årets tema var "Demokrati her til lands". Det gik på de forestående folkeafstemninger om Euroen og om Bydelsråd i København.
Vi havde som talere Ejner Jensen (SD-Valby)om bydelsråd, Emilce Nielsen (Ø-Gladsaxe) om arbejdet i et byråd, og Mette Bloch-Hansen (Ø) om Euroen.

Musikken blev leveret af Hagisax, og Line Barfod var atter mødeleder. Dette er næsten blevet en tradition.

Emneord:

Sankt Hans 1999

Sankt Hans 1999

Denne gang havde vi taler af Bente Hansen og Tue Magnussen. Emnet var "Fred og frihed" på baggrunden af krigen i Kosova. Mødeleder var Line Barfod.
Sømanden og Stjernene spillede, og endnu en gang gik aftenen over forventning!
Men det hele var ikke gået uden mange havde givet en hånd med i boderne og i forarbejdet.Sømanden og Stjernerne, også kendt som Benny Holst,

Emneord:

Sankt Hans 1994

 

Sankt Hans i Utterslev Mose 1994


 

  Til højre er Helmuth ved at sælge deltagertegn, mens hans Britta har travlt i kaffeteltet.
Længst tilbage ses Søren i gang i ølteltet.
Vi brugte stadig træboder - senere gik vi helt over til telte/pavillioner.

Emneord:

Sankt Hans 2007


Arrangementet var skæmmet af to ting. Dels den vådeste juni måned, som nogen sinde er målt, dels - og især - af de rent ud elendige bål, kommunen havde leveret.
Bort set fra det forløb arrangementet efter planen, og under arrangementet holdt vejret tørt.
Der var taler af (kommende) folketingsmedlem Jens Borking, som indtræder i tinget under Pernille Rosenkrantz orlov, og af Søren Søndergaard, medlem af EU-Parlamentet.

Emneord: