Arbejdsplan 2020

Forslag til Arbejdsplan for Brønshøj-Husums Ø-afdeling
Fra marts 2020 til februar 2021 (perioden mellem to generalforsamlinger).

Overordnet mål :

 1. AU skal arbejde for at inddrage flere yngre medlemmer i AU og i afdeling i almindelighed.
 2. Synliggøre Enhedslistens politik lokalt.
 3. Komme i kontakt med flest muligt i vores lokalområde.
 4. Sikre så høj en deltagelse til medlemsarrangementer. Både for at styrke vores politiske viden og kreativitet, og for at sikre et godt socialt netværk.

Ad 1 :
I betragtning af at vi har svært ved at finde medlemmer der vil være med i Arbejds- Udvalget (AU), og at vi i øvrigt har haft et fint samarbejde med Vanløse i den forgangne periode undersøger det kommende AU om der er stemning for at slå de to afdelinger sammen igen ?

Ad 2+3:
Offentlige møder :
Der skal være kaffe, kage, og måske en sandwich og lidt blomster eller anden “udsmykning”.

Vi stræber mod at holde mindst 2 offentlige møder i perioden.
Vi informerer Vanløse i god tid og de kan evt. være medarrangører, hvis de har mulighed for det. Omvendt bakker vi deres offentlige arrangementer op mest muligt.

Eksempler på mulige emner:

 • Klimakrisen. :Hvad kan vi selv gøre for en omstilling til mere bæredygtighed. Hva´skal ske i samfundet?
 • Den fremvoksende fascisme. I USA, I Europa, I Rusland og Kina. Vokser risikoen for en ny storkrig ?
 • Emner der kunne tages op på et stort møde eller over en møderække?
 • Privatiseres Danmark? Energi- Vand- Transport-Post –kommunal pleje grøn pleje m.m.
 • Er der drømme om et mere solidarisk samfund blandt unge I Danmark?

Skt Hans arrangement :
Vi forsøger at få NV og Gladsaxe afd. med på endnu et arrangement tirsdag d.23/6 2020.
Vi indgår sammen med Gladsaxe og NV i det fine arrangement, hvis vi på et fællesmøde mellem de tre afdelinger beslutter os for at lave Midsommerfest.
Krav til os selv: Mindst 10 aktivister fra afdelingen. Der bages kager, opstilles telte, laves boder med kaffe og mange kager (og gerne tilmelding nu ved GF).
Vi sender en til at indgå i et fælles udvalg (Jens B.)

Lokaludvalget:
AU holder mere løbende kontakt med Palle, der sidder i lokaludvalget for at få lokale input/ideer om, hvor vi kan støtte.
Der sendes et spørgsmål ud via hjemmesiden, hvor alle medlemmer spørges om, hvad der rør sig, der hvor man bor?

Vi kunne f.eks. arbejde med:

 • Regnvandsopsamling / projekter i området, hvor målet er at få en grønnere bydel og give vores bidrag til et bedre klima.
 • Støtte til kulturarrangementer lokaludvalget arrangerer.

Københavnsbestyrelsen:
Der nedsættes evt. en lille gruppe, der løbende bakker vores repræsentant op. (Praktisk og gennem diskussion / informationsudveksling).

1. maj :
Vi går i Fælledparken, fra fagforeninger eller andre arrangementer. Og støtter med aktivister i Enhedslistens bar i Fælledparken (her også gerne tilmelding ved GF).

Ad 1:
Arbejdsudvalget (AU):
Det valgte AU tager kontakt til yngre medlemmer, for at foreslå at de indgår I AU.
AU holder ca. 6 møder i 2020 . Gerne med oplæg fra en AU ‘er hver gang om aktuelle spørgsmål, den enkelte har tænkt over. Derefter almindelig dagsorden med praktiske spørgsmål

Medlemsmøder:
Velforberedte medlemsmøder, hvor et vigtigt emne diskuteres evt. med indleder udefra – Ø folk eller andre vi finder frem til.
Før hvert medlemsmøde ringer en AU’er til mindst ét nyt medlem eller “gammelt”, som vi ikke længe har set.
En mulighed er også, at AU sørger for at facilitere, at vores medlemmer arrangerer medlemsmøder (så AU søger for lokale, penge og godkendelse – men ellers arrangeret og planlagt af medlemmer med indsigt i emnet).

På vegne af AU, feb. 2020.