Generalforsamling 2020

Enhedslisten Brønshøj-Husum holdt GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 4. MARTS på Energicenter Voldparken, i køkkenet på 2. sal.

Vi spiste fra 18.30 til 19.15, hvor generalforsamlingen startede.
Vi gentog successen med mad fra lokale ShammFood. Der var tilmeldig til spisning hos Jens (på j.borking@gmail.com).

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent (hhv. Lasse og Ditte har meldt sig)
 2. Arbejdsudvalgets beretning
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år
 6. Budget
 7. Valg af arbejdsudvalg og revisor
 8. Valg af
  afdelingsrepræsentanter og suppleant til Københavnsbestyrelsen,
  Repræsentantskabet i Region Hovedstaden
  og evt. Lokaludvalget
 9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde 2 uger før generalforsamlingen.

Se mere på https://broenshoej.enhedslisten.dk/vedtaegter/
Arbejdsudvalgets forslag til arbejdsplan kan findes her.

Bilag:
Referat
Beretning
Beretning vedr. Skt. Hans
Udtalelse
Regnskab 2019
Budget 2020