Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021 i Enhedslisten Brønshøj-Husum blev afholdt virtuelt torsdag den 25. marts 2021.

Dagsorden

 • 17.00 Velkommen
 • 17.05 Formalia
  Godkendelse af dagsorden
  Godkendelse af dirigent: Til dirigent udpeges Lasse Andersen
  Godkendelse af referent: Til referent udpeges Emilie Payami
 • 17.10 Beretninger fra:
  17.10 Arbejdsudvalget v. Emilie Payami
  17.13 Enhedslisten Københavns bestyrelse v. Lasse Andersen
  17.16 Lokaludvalget v. Palle Lolk
  17.20 Beretningsdebat
 • 17.30 Forslag til arbejdsplan
  Ændringsforslag
  Samlet behandling
 • 17.50 Behandling af vedtægter
  Ændringsforslag
  Samlet behandling
 • 18.00 Pause
 • 18.15 Regnskab v. Per Siglev
  Godkendelse
 • 18.30 Budget v. Per Siglev
  Behandling
 • 18.45 Valg af arbejdsudvalg og revisor
 • 19.00 Valg af:
  Afdelingrepræsentant- og suppleant til Enhedslisten Københavns bestyrelse
  Repræsentantskabet i Enhedslisten Region Hovedstaden
  Lokaludvalget
 • 19.15 Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde
 • 19.30 Eventuelt

 
Bilag:
Referat
Arbejdsplan